Plua plav Meter

  • DRK117 Dust Meter

    DRK117 Dust Meter

    DRK116 beating degree tester ua raws li cov qauv tsim nyog thiab tsim nyog rau kev soj ntsuam lub peev xwm pom ntawm diluted pulp ncua kev kawm ntawv, uas yog, kev txiav txim siab ntawm kev ntaus degree.